Telefon   +48 606 399 662  Telefon  +48 694 863 670

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 flaga niemiec

Wyszukiwanie pracowników z Ukrainy: czy może być łatwe?

Znalezienie pracowników spełniających wszystkie wymagania stawiane przez firmy, w których pojawiają się wakaty, nie zawsze jest łatwe. Liczba osób posiadających odpowiednie kompetencje i gotowych do podjęcia pracy wciąż utrzymuje się na niskim poziomie, a stopa bezrobocia pokazuje, że tendencja ta będzie się utrwalać.

Optymizmem nie napawają także prognozy demograficzne, ponieważ z roku na rok liczba osób rozpoczynających swoją drogę zawodową systematycznie maleje i w wielu obszarach nie pozwala na nawet na wyrównanie braków powodowanych przez odejścia pracowników czy to z powodu przekwalifikowania, czy też z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego. Rozwiązaniem problemu braku odpowiednich kadr może być kierowanie oferty pracy do osób z Ukrainy. Chęć znalezienia pracowników zza wschodniej granicy oznacza jednak dla pracodawcy konieczność uporania się z wieloma barierami biurokratycznymi i dopełnienia formalności, które często są wielkim obciążeniem dla osób, zajmujących się w firmie sprawami związanymi z HR-em. Ciekawą alternatywą, przynoszącą spodziewane efekty przy skromnych nakładach, jest rekrutacja pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zobaczmy, dlaczego usługi agencji pośredniczącej w rekrutacji są dobrym pomysłem i przekonajmy się, jak działa ta procedura.

 

Czy warto zatrudniać pracowników zza wschodniej granicy?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy cieszy się dużą popularnością. Pracownicy ze wschodu mają stosunkowo wysoki poziom kompetencji, zwykle są w stanie porozumiewać się z pracodawcą lub bezpośrednimi przełożonymi przynajmniej na poziomie komunikatywnym, wykazują się dużą motywacją do pracy i chętnie podejmują się zadań, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Przybysze zza wschodniej granicy zazwyczaj dobrze odnajdują się w naszej rzeczywistości, a ze względu na niewielkie różnice kulturowe szybko dopasowują się do przyjętych w naszym kraju standardów. Dla wielu pracodawców duże znaczenie mają także ich niewygórowane oczekiwania płacowe oraz determinacja do możliwie najlepszego spełniania oczekiwań zatrudniającego i utrzymania zaoferowanej posady przez dłuższy czas.

Niestety samodzielne zatrudnianie pracowników z Ukrainy napotyka na wiele przeszkód. Problemem jest dość złożona procedura, która wymaga posiadania przez kandydata zarówno prawa pobytu na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy albo wizy, jak i wystąpienia o pozwolenie na pracę. Kłopoty z dopełnieniem wszystkich formalności powodują, że proces może się bardzo przedłużyć, a sprawa często wydaje się niewarta zachodu. Jest to szczególnie niewygodne, gdy firma chciałaby zatrudnić większą ilość osób. Poważnym wyzwaniem jest również duża odpowiedzialność związana z uznaniem faktu zatrudnienia lub samego pobytu potencjalnego pracownika za nielegalny, co może się wiązać z sankcjami wobec pracodawcy w postaci mandatu lub grzywny, a w niektórych okolicznościach nawet z zarzutami karnymi.

Poza względami wynikającymi z samej procedury, pracodawcy, którzy chcieliby znaleźć właściwych kandydatów do pracy, muszą samodzielnie przeprowadzić cały typowy proces rekrutacyjny. Oprócz zwykłych czynności związanych z określeniem wymagań i oczekiwań wobec kandydatów, a także sprecyzowaniem czego mogą się spodziewać, przyjmując ofertę, niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich testów kompetencyjnych, zweryfikowanie posiadanych przez zgłaszających się umiejętności, uprawnień czy dotychczasowej ścieżki zawodowej, ale przede wszystkim dotarcie do zainteresowanych. W przypadku obsadzania większej liczby stanowisk może się to okazać nie tylko trudne, ale także kosztowne.

Dlaczego warto zatrudniać Ukraińców, korzystając z usług agencji pracy tymczasowej?

Zupełnie inaczej może wyglądać proces rekrutacji, jeśli włączy się do niego sprawdzoną agencję pracy tymczasowej, która specjalizuje się w zatrudnianiu osób pochodzących z Ukrainy. Takie rozwiązanie ma wiele zalet zarówno tych, które są związane z usprawnieniem samego procesu rekrutacji, jak i późniejszego zarządzania zatrudnionym w ten sposób personelem. Dla pracodawcy najważniejsze jest znacznie uproszczenie całego procesu. W przypadku współpracy z wyspecjalizowaną agencją, zwłaszcza taką, która dysponuje sporym portfolio potencjalnych pracowników, kluczowe będzie przede wszystkim przekazanie jasno sprecyzowanych oczekiwań co do cech i umiejętności, które powinni posiadać kandydaci, a cały proces ich weryfikacji i wskazania odpowiednich osób może być wykonany przez agencję.

Kolejną korzyścią jest fakt, że pracodawca nie musi zawierać oddzielnej umowy z każdą z osób, a jedynie podpisać odpowiednie porozumienie z agencją pracy tymczasowej, która świadczy w tym przypadku usługi outsourcingowe. Plusem będzie tu również brak konieczności zajmowania się przez firmę korzystającą z leasingu pracowniczego wszystkimi szczegółami związanymi z przyjmowaniem kandydata do pracy – gromadzeniem dokumentacji medycznej dopuszczającej do pracy na danym stanowisku, zgłaszaniem do ZUS, rozliczaniem podatków, ewidencjonowaniem czasu pracy na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy czy wreszcie zajmowaniem się kwestią szkoleń BHP. Wszystkie tego rodzaju korzyści i uproszczenia to nie tylko odciążenie własnego działu HR i księgowości, ale przede wszystkim wymierne korzyści finansowe. Warto podkreślić, że to agencja zajmuje się w takim przypadku wszystkimi sprawami łączącymi się z ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi, urlopami czy wypłatą rozmaitych świadczeń.

Plusem współpracy z agencją pracy tymczasowej oferującej zatrudnianie Ukraińców jest także możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby. Cały proces zawierania umowy, wyszukiwania odpowiednich kandydatów i kierowania ich do pracy w wyznaczonym przez zleceniodawcę zakładzie może być ukończony w krótkim czasie, nieporównywalnym z okresem niezbędnym do samodzielnego wyszukania pracowników i ostatecznego podpisania z nimi umów. Ważnym aspektem korzystania z usług agencji jest zapewnienie sobie dużej elastyczności, jeśli chodzi o czas zatrudnienia. W przypadku pracowników zatrudnianych bezpośrednio kwestie wypowiadania umów o pracę precyzyjnie reguluje Kodeks Pracy, a jego zapisy nie pozwalają na szybkie reakcje, nakładając wiele rozbudowanych obowiązków. W przypadku umowy z agencją warunki korzystania z usług reguluje umowa, która może zawierać zapisy odpowiadające podpisującym ją stronom.

 

Co warto wiedzieć o działaniu agencji zatrudnienia pośredniczących w poszukiwaniu pracowników ze Wschodu?

Współpraca z agencją pracy tymczasowej dostarczającą pracowników ze Wschodu jest gwarancją legalności całego procesu. Firma podpisująca umowę nie musi przejmować się kontrolami czy problemami ze strony służb zajmujących się nadzorowaniem trybu, w jakim zostały zatrudnione konkretne osoby, ponieważ podmiotem zatrudniającym pozostaje agencja. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za dopełnienie wymaganych formalności i zajmuje się wyjaśnianiem ewentualnych wątpliwości, bez wpływu na funkcjonowanie pracodawcy. Warto pamiętać, że agencje pracy tymczasowej zatrudniające cudzoziemców skrupulatnie przestrzegają swoich obowiązków, ponieważ ich nieprzestrzeganie może grozić wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia.

Prowadzenie rekrutacji za pośrednictwem firmy zewnętrznej wiąże się z redukcją kosztów działania przedsiębiorstwa. W przypadku korzystania z usług agencji nie ma potrzeby utrzymywania rozbudowanego działu HR ani poświęcania na to zadanie czasu osób nadzorujących i organizujących pracę, co pozwala im na skupienie się na bieżących obowiązkach. Firma musi wprawdzie mieć jasno sprecyzowane oczekiwania i opracowane profile kompetencji niezbędnych przy konkretnych zadaniach, jednak nie ma potrzeby zajmowania się przeglądaniem dostarczanych CV, wybieraniem osób, które będą zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne ani ich prowadzenia.

Korzystanie z usług agencji pracy wiąże się z możliwościami ustalania opłat związanych z zatrudnianiem pracowników ze Wschodu w różny sposób, w zależności od treści zawartej umowy. Do najpopularniejszych rozwiązań należy zdecydowanie się na opłatę w postaci procentu kosztów zatrudnienia. W wielu przypadkach wybierana jest też stała stawka za godzinę pracy oddelegowanego przez agencję pracownika. Niektóre przedsiębiorstwa wybierają też możliwość łączenia opłaty stałej obowiązującej dla określonego wymiaru godzin oraz procentu od kosztu zatrudnienia przy rozliczaniu pozostałego czasu pracy.

Zmieniamy klimat twojego otoczenia

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.