Telefon   +48 606 399 662  Telefon  +48 694 863 670

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 flaga niemiec

Jak zdobyć zezwolenie na pobyt stały w Polsce będąc obywatelem Ukrainy?

Obywatel Ukrainy, który planuje legalnie pracować i mieszkać w Polsce, powinien ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W tym celu koniecznie jest dopełnienie kwestii formalnych — złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Potwierdzeniem uzyskania tego zezwolenia jest Karta Pobytu.

Na tej podstawie Ukrainiec może legalnie pracować, jednak wyłącznie u tego pracodawcy, z którym ubiegał się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W przypadku zakończenia pracy cudzoziemiec musi albo zalegalizować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo opuścić teren Unii Europejskiej.

Są sytuacje, w których obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Nasza firma specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Ukrainy, zapewniając wsparcie nie tylko w kwestiach związanych z rekrutacją, ale również pomagając w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. W tym wpisie wyjaśnimy, jakich przypadków dotyczy możliwość uzyskania pobytu stałego.

Zezwolenie na pobyt stały — kto może uzyskać?

Zezwolenie na pobyt stały, udzielane na nieoznaczony czas, udzielane jest wyłącznie w kilku przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach. Może je uzyskać obywatel Ukrainy, który:

 • posiada Kartę Polaka,
 • jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską (na określonych w ustawie warunkach),
 • jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
 • jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
 • pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata (na określonych w ustawie warunkach),
 • jest ofiarą handlu ludźmi i spełnia warunki określone w ustawie o cudzoziemcach,
 • przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
 • otrzymał azyl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak starać się o zezwolenie na pobyt stały?

Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, należy złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Trzeba to zrobić osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy składaniu wniosku konieczne jest złożenie odcisków linii papilarnych.

Do odpowiednio wypełnionego formularzu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy dołączyć:

 • 4 aktualne fotografie,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu) lub — w uzasadnionych przypadkach — inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt stały (zgodnie z obowiązującymi wymogami).

Warto przy tym pamiętać, że wszystkie dokumenty powinny być złożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

 

Zmieniamy klimat twojego otoczenia

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.